Pályázati támogatások

2022

A Gyere! Magyar Kulturális Egyesület 2022-ben négy pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. külhoni pályázati kiírásaira. Mindegyik pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.

A „Nemzeti Újrakezdés Program I. (2022.) Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása” című pályázati kiírásra két pályázatot adtunk be: a Gyere! egyesület, valamint a Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda működési, fejlesztési és eszközbeszerzési költségeihez kértünk vissza nem térítendő támogatást.

  • A NUP-KP-1-2022/6-000034 azonosítószámú „A németországi Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda jubileumi évének működési költségei” pályázatunk céljait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2 000 000 Ft-tal támogatta. Ezen összeget a pedagógusok munkáját segítő irodaszerek vásárlására, valamint a 2022-es évre eső honoráriumuk kifizetésére és útiköltség-hozzájárulásra fordítottuk.”
  • A NUP-KP-1-2022/6-000032 azonosítószámú, „A németországi Gyere! Magyar Kulturális Egyesület működési, fejlesztési és eszközbeszerzési költségei” című pályázatunk szintén 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezt informatikai, rendszerüzemeltetési és kommunikációs szolgáltatásokra, bérleti díjakra, szakértői, tanácsadói és biztosítási díjakra, az egyesületünk új arculatával ellátott különbözö promóciós eszközökre és irodaszerekre, valamint egy a vezetőség munkájához nélkülözhetetlen laptop vásárlására költöttük.

A „Nemzeti Újrakezdés Program II. (2022.) Külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatása” című pályázati kiírásra is két pályázatot nyújtottunk be: egyet az egyesület, egyet pedig a Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda tevékenységeinek megvalósítása érdekében. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatást a meghívott előadók és szakemberek tiszteletdíjára, szállásköltségére, útiköltségére, a rendezvényekkel összefüggő étkezési és étkeztetési, valamint anyagköltségekre fordítottuk.

  • A NUP-KP-2-2022/6-000022 azonosítószámú, „A németországi Gyere! Magyar Kulturális Egyesület programjai és rendezvényei“ pályázatunkat 400 000 Ft -tal honorálták.
  • A NUP-KP-2-2022/6-000023 azonosítószámú, „A németországi Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda jubileumi 10. évének kulturális programjai és rendezvényei“ pályázatunk 600 000 Ft támogatásban részesült.

Ezúton is köszönjük a Magyar Kormány támogatását.

2021

Kedves Egyesületi Tagok!

 

Örömmel osztjuk meg veletek a jó hírt, hogy a Gyere! Magyar Kulturális Egyesület idén is sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. külhoni pályázati kiírásain. A 2021-es évben négy pályázatot nyújtottunk be, és mindegyik pályázatunk pozitív elbírásálban részesült.

 

„Nemzeti Újrakezdés Program I. (2021.)” című pályázati kiírásra két pályázatot nyújtottunk be: az egyikben a Gyere! egyesület, a másikban pedig a Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda működési, fejlesztési és eszközbeszerzési költségeihez kértünk támogatást.

 

A NUP-KP-1-2021/6-000097 pályázati azonosítószámon benyújtott, „Kihívások? Megoldások! – A regensburgi Gyere! Magyar Kulturális Egyesület működési, fejlesztési és eszközbeszerzési költségei” c. pályázatunk 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az elnyert támogatást egyesületünk arculattervezésére, új webes megjelenésére, valamint különbözö promóciós eszközök beszerzésére költöttük.

 

A NUP-KP-1-2021/6-000067 pályázati azonosítószámon benyújtott „A regensburgi Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda működési, fejlesztési és eszközbeszerzési költségei” pályázatunkra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ezen összeget a pedagógusok munkáját segítő irodaszerek vásárlására, valamint a 2021-es évre eső honoráriumuk kifizetésére fordítottuk.

„Nemzeti Újrakezdés Program II. (2021.)” című pályázati kiírásra is két pályázatot nyújtottunk be: egyet az egyesület, egyet pedig a Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda tevékenységeinek megvalósítása érdekében.


A NUP-KP-2-2021/6-000003 számú, „Új utakon régi célokért – A regensburgi Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda programjai, rendezvényei” című pályázatunk 700 000 Ft támogatásban részesült.


A NUP-KP-2-2021/6-000005 számú, „Végre ismét együtt! – A Gyere! Magyar Kulturális Egyesület programjai, rendezvényei” című pályázatunk szintén 700 000 Ft támogatást kapott.

 

A megítélt támogatások Magyarország Kormányának finanszírozásával valósulnak meg.
A támogatott programok többsége a koronavírus-járvány miatt a 2022. évre csúszik át.

2020

A Gyere! Magyar Kulturális Egyesület 2020-as évi működéséhez kapcsolódó és a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósultak meg, illetve a támogatás a Gyere! Magyar Kulturális Egyesület működésével összefüggő kiadások (részbeni) finanszírozását szolgálta.
A „Diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása (2020)” pályázati program keretein belül DSZT-KP-1-2020/4-000085 azonosító számú, „A regensburgi Gyere! Magyar Kulturális Egyesület 2020. évi működési kiadásai, valamint eszközbeszerzési költségei” című pályázatunk 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezen összegből az egyesület működéséhez szükséges feltételek biztosítását, illetve gasztronómiai rendezvényeihez szükséges eszközök beszerzését, valamint az általa működtetett csoportok munkáját segítő irodaszerek vásárlását valósítottuk meg.

2019

A Gyere! Magyar Kulturális Egyesület 2019-es év alábbi programjai a Magyar Kormány támogatásával valósultak meg.

A „Diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása (2019.)” pályázati program keretein belül DSZ-KP-1-2019/1-00005 számú, „Szívvel-lélekkel magyarul – a regensburgi Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda, Csigaház baba-mama klub” című pályázatunk 1.250.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ennek összegét az alábbi rendezvényeink megvalósítására fordítottuk:


– tanévzáró foglalkozás 2019. július 20-án:

  • a Kuttyomfitty Társulat színházi előadása „Három az Igazság!“ címmel
  • a csoportjainkba járó gyermekek és diákok számára ajándékozott oktatátó kártyajátékok vásárlása

– a RINGATÓ® szakmai bemutató és módszertani képzés „Az éneklés szépsége, a játék öröme“ címmel pedagógusok részére, 2019. október 05-én és 06-án

– a Káva Kulturális Műhely drámaóra-foglalkozásai a 4–6. és a 8–9. évfolyam tanulói részére, 2019. október 19-én
– a Káva Kulturális Műhely drámapedagógiai képzése pedagógusainknak, 2019. október 19-én és 20-án

A Gyere! Magyar Kulturális Egyesület 2019-es év alábbi programjai a Magyar Kormány támogatásával valósultak meg.

 

A „Diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása (2019.)” pályázati program keretein belül DSZ-KP-1-2019/1-000010 számú, „Magyar kultúránkért – a regensburgi Gyere! magyar közösség kulturális programjai” című pályázatunk a Bethlen Gábor Alap 1.250.000 Ft vissza nem térítendő támogatásában részesült.
Ezen összeget az alábbi rendezvények megvalósítására fordítottuk:
– a majálison történő étkeztetés, valamint a rendezvényen fellépő Habakuk Bábszínház előadása 2019.05.01-én
– a budavári Lisznyai Utcai Általános Iskola diákjainak utazási és étkeztetési költségei 2019.05.29. és 2019.06.02. között
– az egyesületünk harmadik partiján Hajnóczy Soma – kétszeres világbajnok bűvész, valamint DJ Moha fellépése 2019.09.21-én

2018

A Gyere! Magyar Kulturális Egyesület 2018-as év alábbi programjai a Magyar Kormány finanszírozásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával valósultak meg.
A „Diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása (2018.)” pályázati program keretein belül DSZ-KP-1-2018/1-000010 számú, „Gyere! el! Regensburgi magyar kulturális és családi programok 2018-ban” című pályázatunk 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezen összeget az alábbi rendezvények megvalósítására fordítottuk:
– Kuttyomfitty Társulat Cirkusz Folklórikusz c. előadása 2018.02.03-án,
– Kalimpa Színház Az égigérő fa c. mesekoncertje 2018.05.01-én,
– majális – lángossütés 2018.05.01-én,
– az egyesületünk második partiján a Black5Five Zenekar fellépése 2018.09.15-én.

 

A Gyere! Magyar Kulturális Egyesület 2018-as évi kulturális programjait, az anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységeit és működési feltételeinek megteremtését a Magyar Kormány finanszírozásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósítottuk meg.
A „Diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása (2018.)” pályázati program keretein belül DMO-KP-1-2018/1-000006 számú, „Magyarnak maradni határok nélkül – A regensburgi Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda” című pályázatunk 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezen összeget a csoportjainkba járó gyermekek (óvodások és tanulók) magyar anyanyelvi képzésére, pedagógiai munkát segítő taneszközök biztosítására, pedagógusaink szakmai megújulását segítő továbbképzés megvalósítására, a magyar klasszikus és kortárs irodalmi művekkel való ismerkedésre alkalmat nyújtó fellépések finanszírozására, valamint működési kiadásokra fordítottuk.

 

A Gyere! Magyar Kulturális Egyesület 2018-as évi működéséhez kapcsolódó és a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések a Magyar Kormány támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozásával valósultak meg.
A „Diaszpórában élő magyarság szervezeteinek támogatása (2018.)” pályázati program keretein belül DSZ-KP-1-2018/3—000005 számú, „A regensburgi Gyere! Magyar Kulturális Egyesület 2018-as működési költségei ” című pályázatunk 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezen összegből az egyesület működéséhez, rendezvényeihez szükséges feltételek biztosítását és az általa működtetett csoportok munkáját segítő eszközök, módszertani segédletek beszerzését valósítottuk meg.

Partnereink

Skillo - óvodai és iskolai fejlesztés játékosan

Gyere! Party 2019

Gyere! Party 2018

Scroll to Top
WordPress Cookie Értesítés a Real Cookie Bannertől